Panserbillen Regler.

SGK_Design_2014_000243

 • Medlemmer:
 • Personer med: Motorcykel, 3 hjulet Trike, ATV indregistrer til høj hastighed
 • Personer som har relation til kører. (kone, mand, kæreste, m.m.) Kan søge optagelse. Hvis kriterier er opfyldt
 • Kriterier: 
 •  I en passende periode på minimum 3 måneder har vist aktiv fælleskab  og interesse for klubben opnås støtte medlemskab.
 • Indmeldt som støttemedlem og været aktiv i flere arrangementer lavet af klubben i et år.
 •  3 måneder som prøvemedlem.
 • Panserbillen mc Club Danmark ejer logo, mærker, og det er dem der er gyldige medlemmer heraf som sætter dagsorden og i fremmødte og flertal tager de vigtige beslutninger.
  Pr. 2.09.2017 Besluttet Kontingent: Start 2018: 100 kr. pr år Betales senest 1.februar.
 • Pr. 2.10.2022 Besluttet kontingent 150 kr. årligt for medlemmer og 100 kr. årligt for støttemedlemmer. Betales senest 1.februar.
  Nye medlemmer betaler ved godkendelsen.
 • Alle medlemmer som er fuldbyrdet optaget har samme beslutnings rettigheder i fælles beslutninger hvor noget skal godkendes det gælder optagelser af nye, donationer, økonomi, forslag der skal behandles, Dog skal til andet besluttet være minimum 4 fuldbyrdet medlemmer fra panserbillens start 10.04.2015. 
 • Prøvemedlemmer og support medlemmer må bære supportmærke ”det lille runde” men har ingen yderlige rettigheder.
 • Logo skal altid bæres med respekt og værdighed.
 • Pr. 1.10. 2018 Skal man være støttemedlem i en passende periode, som sættes af klubben,
  så man kan lære klubbens medlemmer at kende. Herefter kan man via klubben søge om at blive prøvemedlem af klubben. eller blive tilbudt fuld medlemskab af klubben.
 • Støttemedlemmer betaler 100,- årlig kontingent følger kalender året 

Ønsker man medlemskab af Panserbillen Mc Club Danmark

 • Melder sig ind som støttemedlem (Se Pr.1.10.2018)
 • Godkendte prøvemedlemmer Betaler et Indmeldes gebyr på 600,- kr. der udleveres et prøvemedlems bevis og supportmærke.
 • Man er prøvemedlem i (Se Pr.1.10.2018) og først herefter hvis godkendt udleveres medlems bevis, navn og rygmærke til vest.
 • Både kriterier for Støtte medlemskab  og prøveperioden skal være opnået inden man får udleveret rygmærke og medlems bevis.
 • I prøve perioden frem til godkendelsen skal man vise så vidt mulig interesse og deltagelse i fælles aktiviteter som Panserbillen Mc Club Danmark indkalder til.
 • Man skal have læst denne skrivelse og være forståeligt med det skrevne for at blive medlem.
 • I tilfælde af at man ikke kan godkendes får man ingen penge retur.
 • I tilfælde af at man i et flertals beslutning ikke kan se et medlem som medlem mere vil det begrundes og rygmærke afleveres til Panserbillen Mc Club Danmark.
 • Ved Udmeldelse skal rygmærke afleveres tilbage til klubben.
 • Hoved Formål:
 • Kammeratskab, sparke dæk og Club hygge
 • Fælles ture (årlig start og slut tur)

 • Yderlig Formål:
 • Deltage i arrangementer som sætter motorcyklister i positivt lys
 • Bryllup, konfirmation, Begravelser m.m. hvis vi er ønsket eller bestilt.

SGK_Design_2014_000242

Hvis Du ønsker at blive en del af Panserbillerne MC klub Danmark
Sendes en mail til email: panserbillen@gmail.com  mærket “Medlem”.

Vores Post adresse: Hovedvejen 132B 8723 Løsning